Home Извън учебна дейност Кръжоци и клубове

Училището е място, където децата получават знания, придобиват умения и изграждат навици, които ще им бъдат
необходими по-нататък  в житейския път.
Ние учителите, не трябва да забравяме, че децата имат свои потребности, мечти и желания.
Ние учителите, трябва да се погрижим да удовлетворим, доколкото можем, мечтите и желанията на децата, за да се превърнат в пълноценни граждани на България. Човешкият живот е изпълнен с планове и надежди, които намират израз в конкретни очаквания, особено от училището. А то дава много знания за живота.
Годините прекарани в училище са много важни, защото това е мястото, където се програмира бъдещето на нацията и човечеството.
Затова в училище работим не само за образоването, но и за възпитанието на учениците, като използваме извънкласните и клубните форми.

Нашето училище разполага с няколко клуба и кръжока и сега ще направим кратко представяне.

 

Клуб “Деца на Земята” Сформиран  е през 2005 г.


 

Младите еколози залесяват, изработват и поставят хранилки за птиците, изготвят изложби и постери, чрез които запознават своите съученици с екологичните проблеми на нашето хилядолетие.

За повече информация за дейността, посетете страницата на кръжока

 

 

 

 

 

Журналисти в училище


От 2001 година в училището се издава вестник “ШИЛЕ” –съкращение от Школен Информационен Литературен Ежеседмичник” 
През 2003 г. променя името си на “Огледало”  - вестникът, отразяващ живота в училище. Интересен, но все още с непривлекателен външен вид.
През 2007 г. екип от учители: В. Каравълчева, М. Чечева, М. Цекина, Д. Кралева, Р. Иванова, Н. Керемидчиева и  Д. Янкова - спечели проект на тема “Репортерско перо, талант и творчество, мечти и реалност”, финансиран от Национална програма на МОН „Училището – територия на учениците”.
Eкипът вече има свой собствен кабинет. Днес вестникът има нов облик; Почитателите му са много повече; Желаещите да публикуват в него творбите си растат с всеки нов брой.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

За повече информация за дейността, посетете страницата на вестника

 

Клуб „Млад фотограф”

 

Сформиран в училището през 2008 г.

Внего участват ученици от 9 до 12 клас.
Младите фотолюбители вече имат  няколко изложби със свои фотографии.
Снимки от изложбите в училищеКлуб „Млад фотограф”- сформиран в училището през 2008 г. В него участват ученици от 9 до 12 клас.
Младите фотолюбители вече имат  няколко изложби със свои фотографии.


Разгледайте нимки от изложбите в училище:

 

 

Клуб “Съхрани българското”Съществува от началото на учебната 2008/2009 г.
Учениците са ревностни почитатели на всичко българско.
Редовно участват с материали в училищния вестник .
Не пропускат да почетат всеки български празник.  Сега подготвят тържества за 3 март и Обесването на Васил Левски.
Учениците от клуб “Съхрани българското” взеха участието в тържествата по случай 100 години от обявяването на Независимостта на България под патронажа на Президента на България г-н Първанов, които се проведоха в гр. Велико Търново.
Срещата с Президента г-н Първанов, светлинното шоу на Царевец, полагането на урната с пръстта от петте края на България, новите приятели, с които са се запознали, бяха приповдигнали техния дух.
А ние, учителите почувствахме удовлетворение от това, че не сме положили напразно труд и усилия. Върнаха  много развълнувани и когато ги попитахме как са преминали тържествата, бяхя на едно мнение:
“Това не може да се опише с думи, а трябва да се види и изживее.”

 

 

 

 

Клуб за автентичен фолклор

 

 

 

В училище функционира вече над 10 години клуб за автентичен фолклор с ръководител Иван Златев. Младите певци за участвали в много фестивали и конкурси печелейки призови места. Носители са на Златна лира от националния фолклорен фестивал Орфеево изворче.

 

 

Разгледай снимки от галерията.

 

 

Активни

В момента има 1 посетител в сайтаИзграден с помощта на Joomla!. Изпълнил: MITEXIM